Alba

字体预览:Alba

::字体字符

字体字符: Alba

::字体文件

文件名称文件大小文件类型
ALBAS___.TTF 35 KB TrueType
ALBAM___.TTF 24 KB TrueType
ALBA____.TTF 25 KB TrueType

::字体信息

许可类型: 个人免费使用
字体作者: Fontalicious
相关链接: http://www.fontbros.com/foundries/fontalicious
字体标签: 包豪斯环形粗黑柔软时髦怀旧无衬线三维空心圆角
下载次数: 2836 次下载

::字体预览

使用下方的字体转换工具预览 Alba 字体。您可以搭配各种颜色和文字特效。

close
使用HTML代码将图片嵌入到网页或者博客
使用BB代码将图片嵌入到论坛贴或者签名中
图片永久链接
如果您使用以上嵌入选项,希望您标注我们的网站链接。
字体预览

::您可能会喜欢

点击并查看下方的免费字体,使用它们在线创建文字图片或标志。您可以点击此处刷新一组新的字体。