Reflectie-effect

Pas een reflectie-effect toe op een afbeelding. Je kunt onze vooraf ingestelde opties gebruiken om snel een reflectie-effect te maken of aangepaste waarden invoeren voor de reflectiegrootte, de reflectieopaciteit en de reflectiemarge.

REFLECTIEOPTIES
REFLECTIEGROOTTEREFLECTIEOPACITEITREFLECTIEMARGE